ALLERGI

BEHANDLING AV ALLERGI

Allergi innebærer at kroppens immunforsvar reagerer på stoffer som i utgangspunktet er ufarlige. Våre behandlinger har hjulpet mange å bli kvitt sin allergi.

Allergi 1

Visste du at en del allergier er mentalt forankret?

Fra Wikipedia: Ordet allergi kommer fra gresk; Allos = forandret, og Ergos = reaksjon. Allergi betyr således forandring i kroppens reaksjonsmåte på de i våre omgivelsers naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer.

I mange tilfeller ser vi at allergi har blitt skapt som en «løsning» på en situasjon. La oss belyse dette med et reelt eksempel fra en av våre tidligere klienter (vi har hatt mange lignende eksempler):

Husdyrallergi

Eksempel: En ung kvinne kom til oss med allergi mot hamster. En allergi hun nylig hadde fått. Gjennom vår innledende samtale kom det frem at vår klient for noen måneder siden var blitt bitt av en hamster. Det var meget smertefullt. Etter det merket hun at hun fikk kløe av å ha en hamster i nærheten.

Vårt ubevisste sinn vil beskytte oss for enhver pris. I dette tilfelle utviklet klientens ubevisste sinn en allergi, som fungerte som en beskyttelse. Når man har allergi mot hamset, er det lite hensiktsmessig å ha hamster. Og har man ikke hamster, altså holder seg vekker fra en hamster, er det også lite sannsynlig at man blir bitt av en hamster igjen. Beskyttelse. Vanligvis er èn behandling nok til å fjerne en slik «feilkobling» i vårt ubevisste sinn. Så har du en allergi mot et husdyr kan du begynne med å tenke over om du har opplevd noe negativ med et husdyr i ditt liv. Vær oppmerksom på at det gjerne kan skyldes en hendelse fra så ung alder at du ikke husker det selv.

Pollenallergi

Ronny Hansen fikk selv pollenallergi da han var 18 år. En meget sterk allergireaksjon, som stort sett var aktiv fra mai til august. Etter 35 års sammenhengende allergi, hvor ingen medisiner hjalp, ble allergien fjernet på to x 30 minutter ved hjelp av EFT. For utrolig til å være sant? Ja, det kan virke slik. Men dette er tilfelle. Hansens fastlege har en meget lang historikk når det gjelder allergibehandlingen hans. Hva som var årsaken til denne allergien er fremdeles ukjent. Så det er ikke nødvendig å vite hva årsaken er. Vi kan jobbe med den likevel.

Andre allergier

Som nevnt ovenfor har mange allergier et mentalt utspring. Dersom du har en allergi, og lurer på om din allergi kan ha en mental opprinnelse, ta kontakt med oss. Det kan fort være verdt besøket hos oss.

Allergi 2

For timebestilling: ring 9120 3000 eller fyll ut skjema nedenfor og send inn

Spørsmål og svar

Hva er hypnoterapi?

Hypnoterapi kan til en viss grad sammenlignes med meditasjon. Du er i en meget avslappet tilstand. Din bevissthet er endret, og ditt ubevisste sinn er mer mottagelig for det som blir sagt til deg. Men kun så lenge du selv aksepterer det som blir sagt, og du er villig til å lytte og slappe av. Du har hele tilden full kontroll over terapiforløpet.

Hva er EFT?

EFT, eller psykologisk akupunktur (uten bruk av nåler) eller emosjonell frigjørings-teknikk, står for Emotional Freedom Techniques. Det er basert på en 5000 år gammel tradisjon – akupressur. Det bygger samtidig på at kroppen har en del energikretser, eller meridianer. Medisinsk forskning bekrefter dette.

EFTs grunnsetning sier at: «Årsaken til alle negative følelser skyldes forstyrrelser i kroppens energisystem». Alle reaksjoner, følelser og svært mange fysiske symptomer kan adresseres ved å balansere det menneskelige energisystem vha EFT.

Når energisystemet er blitt balansert (forstyrrelser fjernet), forsvinner ofte problemet (depresjon, engstelser blir nøytralisert og fysiske smerter og problemer lindret eller fjernet).

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved at man banker lett på energipunktene, mens man mentalt «har kontakt» med problemet, og dermed stiller energisystemet inn på det som er problematisk – med det resultat at energien din balanseres i forhold til det som har vært ditt problem/utfordring.

Er det fare for negative bivirkninger?

Sammenlignet med mange andre behandlngsprosesser, er EFT meget behagelig og varsom. Den har ikke bivirkninger, fordi det ikke benyttes:

  • kirurgiske inngrep
  • nåler
  • piller eller kjemikalier
  • manipulering av kroppen

Kontakt oss