Andre behandlinger

Ubevisst motstand

Når du ønsker å oppnå en endring, og du ikke får det til, er det fordi det finnes en motstand (som oftest ubevisst) mot denne endringen. Og vårt ubevisste sinn utgjør 95% – med andre ord er det betydelig sterkere enn vår fornuft, som er en del av vårt bevisste sinn.

Behandles

Slik jobber vi

▪️ Vi begynner med en innledende kartlegging av din situasjon

▪️ Deretter jobber vi med å fjerne den motstanden som finnes – den som gjør at du ikke klarer å oppnå ønsket
endring på egenhånd (endre spisemønster, fjerne en fobi, kvitte deg med frykt, komme i gang med trening, røykeslutt, sinnemestring osv. osv.).

▪️ Når denne motstanden er fjernet (redusert) installerer vi den endringen du ikke fikk til på egenhånd. Til dette bruker vi som oftest hypnoterapi.

▪️ De fleste utfordringer bruker vi 2-3 timer på. Noen ganger er det tilstrekkelig med 1 time.

Hvem kommer til oss

Våre pasienter kommer fra alle samfunnslag og profesjoner – fordi alle mennesker har problemer og utfordringer av ulike slag.

Andre behandlinger 1

NEDENFOR FINNER DU NOE AV DET VI JOBBER MED

Dersom du har andre utfordringer enn dette, er det meget sannsynlig at vi kan hjelpe deg med det også. Bruk kontaktskjema nedenfor og send oss noen ord om hva du trenger hjelp til, så gir vi deg tilbakemelding.

Noe av det som er listet opp har link videre til mer informasjon.

Allergier (2-3)

Allergi innebærer at kroppens immunforsvar reagerer på stoffer som i utgangspunktet er ufarlige. Våre behandlinger har hjulpet mange å bli kvitt sin allergi.

Gå til Allergi

Depresjon

Å føle seg nedfor fra tid til annen, er en del av livet. Men når tomhet og fortvilelse tar overhånd, og vedvarer, kan det være tegn på depresjon.

Les mer

Eksamensfrykt (1-3)

Eksamensfrykt, også kjent som prøveangst eller testangst, er en form for angst eller frykt som oppstår i forbindelse med å ta eksamener eller prøver. Personer som opplever eksamensfrykt kan føle seg urolige, nervøse, engstelige eller redde før, under eller etter en eksamenssituasjon.

Å bli kvitt eksamensfrykt kan ha en rekke positive effekter på både din akademiske suksess og generelle velvære. Det kan bidra til å skape en mer positiv og produktiv studieopplevelse.

Bedre fokus og konsentrasjon: Når du ikke lenger er plaget av frykt og angst knyttet til eksamener, kan du fokusere bedre på studiene og oppgavene dine. Dette kan bidra til økt konsentrasjon og bedre læring.

Redusert stress og angst: Å bli kvitt eksamensfrykt kan redusere generell stressnivå og angst relatert til skolearbeid. Dette kan forbedre din mentale helse og velvære.

Økt selvtillit: Når du ikke lenger er redd for å ta eksamener, kan det øke selvtilliten din. Du vil føle deg mer trygg på dine evner og prestasjoner.

Bedre resultater: Ved å eliminere eksamensfrykt kan du prestere bedre under eksamener. Du vil kunne vise frem det du har lært uten å la frykt påvirke resultatene dine negativt.

Økt motivasjon: Når frykten for eksamener er borte, kan det øke motivasjonen din for å studere og lære. Du vil være mer engasjert i skolearbeidet ditt og ha en mer positiv tilnærming til utfordringer.

Bedre hukommelse og læringsevne: Redusert stress og angst kan bidra til bedre hukommelse og læringsevne. Når du er avslappet og trygg, kan du absorbere informasjon bedre og huske det du har lært mer effektivt.

Endre tankemønster (2-4)

Hypnoterapi kan hjelpe deg å identifisere, og ta kontroll over negative tankemønstre. Slike tankemønstre hindrer deg i å leve slik du ønsker. Det er menneskelig å legge merke til problemer. Det er imidlertid unødvendig å la negative tanker styre livet ditt i destruktiv retning.

Ensomhet

Ved å opprettholde gode relasjoner og unngå ensomhet, kan du oppleve en rekke positive effekter på både din mentale og fysiske helse, samt generell livskvalitet.

 

Bedre mental helse: Unngåelse av ensomhet kan bidra til å redusere stress, angst og depresjon. Sosial støtte og tilknytning til andre kan være avgjørende for god mental helse.

Økt velvære: Å ha et sosialt nettverk og føle seg forbundet med andre kan føre til økt lykke og generelt velvære. Gode relasjoner kan gi glede, støtte og mening i livet.

Bedre fysisk helse: Forskning har vist at ensomhet kan være knyttet til dårligere fysisk helse og økt risiko for visse sykdommer. Å unngå ensomhet kan bidra til bedre helse og velvære.

Økt selvtillit: Gode relasjoner og sosial støtte kan bidra til å styrke selvtilliten din. Når du føler deg inkludert og verdsatt av andre, kan det gi deg en følelse av egenverd og selvfølelse.

Bedre mestring av stress: Å ha et støttende nettverk av venner og familie kan hjelpe deg med å håndtere stressende situasjoner bedre. Sosial støtte kan bidra til å redusere følelsen av overveldelse og isolasjon.

Økt livskvalitet: Å unngå ensomhet kan bidra til å forbedre livskvaliteten din generelt. Gode relasjoner og sosial tilknytning kan gi glede, mening og oppfyllelse i livet ditt.

Ernæring (2-5)

Ved å opprettholde et sunt kosthold kan du oppnå en rekke helsefordeler som bidrar til å forbedre både fysisk og mental helse, samt generell livskvalitet.

Fobier

En fobi er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for en bestemt situasjon, aktivitet, gjenstand eller objekt. Personer som lider av fobier opplever en overdreven angstreaksjon når de konfronteres med det spesifikke fryktede stimuli.

Les mer

Ved å ta skritt for å overvinne en fobi, kan du oppleve en rekke positive effekter som kan berike livet ditt og bidra til din generelle trivsel og lykke.

Redusert angst og stress: Eliminering av fobien kan bidra til å redusere den intense angsten og stresset som følger med å møte det fryktede stimuli. Dette kan forbedre din generelle mentale helse og velvære.

Økt livskvalitet: Å overvinne en fobi kan føre til en betydelig forbedring i livskvaliteten din. Du vil kunne utforske og delta i situasjoner som tidligere var unngått på grunn av frykt, og oppleve større frihet og selvstendighet.

Bedre sosiale relasjoner: Fobier kan begrense deltakelse i sosiale aktiviteter og hindre deg i å nyte livet fullt ut. Ved å bli kvitt fobien, kan du styrke dine sosiale relasjoner og oppleve mer glede i samvær med andre.

Økt selvtillit: Overvinne en fobi kan styrke selvtilliten din og gi deg en følelse av mestring og kontroll over dine egne reaksjoner. Du vil føle deg mer selvsikker og i stand til å takle utfordringer.

Bedre mental helse: Å bli kvitt en fobi kan bidra til å forbedre din generelle mentale helse og velvære. Du vil oppleve mindre angst, stress og bekymring, og være bedre rustet til å håndtere andre utfordringer i livet.

Økt mulighet for personlig vekst: Å overvinne en fobi kan være en kraftig læringsopplevelse som kan bidra til personlig vekst og utvikling. Det kan åpne døren for nye muligheter og erfaringer som tidligere var utenfor rekkevidde på grunn av frykt.

Frykt

Frykt er en følelsesmessig reaksjon på en trussel, fare eller ubehagelig situasjon. Det er en naturlig og instinktiv respons som oppstår når vi oppfatter en potensiell trussel for vår fysiske, psykiske eller emosjonelle velvære. Frykt kan utløses av konkrete ytre stimuli eller være basert på tanker, forestillinger eller tidligere erfaringer.
Frykt kan manifestere seg på ulike måter, inkludert fysiske reaksjoner som økt hjertefrekvens, svette, skjelving og muskelspenninger, samt mentale og emosjonelle reaksjoner som angst, bekymring og uro. Frykt kan være adaptivt ved å hjelpe oss med å reagere raskt på farlige situasjoner og beskytte oss fra potensiell skade.

Les mer

 

Ved å ta skritt for å overvinne din frykt, kan du oppleve en rekke positive effekter.

Økt livskvalitet: Å overvinne sin frykt kan føre til en betydelig forbedring i livskvaliteten. Du vil kunne utforske nye muligheter, delta i aktiviteter du tidligere unngikk, og oppleve større frihet og selvstendighet.

Bedre mental helse: Å bli kvitt sin frykt kan bidra til å redusere angst, stress og bekymring. Dette kan forbedre din generelle mentale helse og velvære.

Økt selvtillit: Overvinne sin frykt kan styrke selvtilliten og selvfølelsen. Du vil føle deg mer selvsikker og i stand til å takle utfordringer på en mer positiv måte.

Bedre sosiale relasjoner: Frykt kan begrense deltakelse i sosiale aktiviteter og hindre deg i å nyte samvær med andre. Ved å bli kvitt sin frykt, kan du styrke dine sosiale relasjoner og oppleve mer glede i samvær med andre.

Økt mulighet for personlig vekst: Å overvinne sin frykt kan være en kraftig læringsopplevelse som kan bidra til personlig vekst og utvikling. Det kan åpne døren for nye muligheter og erfaringer som tidligere var utenfor rekkevidde på grunn av frykten.

Bedre mestring av utfordringer: Når du er i stand til å håndtere og overvinne din frykt, vil du utvikle bedre mestringsstrategier som kan være nyttige i andre områder av livet ditt. Dette kan bidra til økt motstandskraft og evne til å takle fremtidige utfordringer.

Hodepine

En hodepine er en smertefull tilstand som oppstår i hodet eller øvre del av nakken. Hodepine kan variere i intensitet, varighet og lokalisering, og det finnes ulike typer hodepine med forskjellige årsaker. Noen vanlige typer hodepine inkluderer spenningshodepine, migrene, klyngehodepine og trigeminusnevralgi.

 

Ved å håndtere og eliminere hodepine effektivt, kan du oppleve en rekke positive effekter som kan bidra til bedre velvære og livskvalitet.

Redusert smerte og ubehag: Å bli kvitt hodepinen vil naturligvis føre til lindring av smerte og ubehag i hodet eller nakken, noe som kan forbedre din generelle velvære og livskvalitet.

Økt komfort og avslapning: Uten hodepine vil du kunne oppleve økt komfort og avslapning i kroppen, noe som kan bidra til bedre søvnkvalitet og daglig funksjon.

Bedre fokus og konsentrasjon: Uten hodepine vil du kunne fokusere bedre på oppgaver, arbeid eller studier, og opprettholde en høyere grad av konsentrasjon gjennom dagen.

Økt energi og produktivitet: Ved å bli kvitt hodepinen, kan du oppleve økt energinivå og bedre produktivitet i daglige aktiviteter, da smerten ikke lenger begrenser deg.

Bedre humør og mental helse: Reduksjon av fysisk smerte kan ha en positiv innvirkning på ditt mentale velvære, og bidra til et bedre humør og en mer positiv mental tilstand.

Redusert behov for smertestillende medisiner: Ved å eliminere hodepinen kan du redusere behovet for hyppig bruk av smertestillende medisiner, som kan ha bivirkninger ved langvarig bruk.

OBS! Vi kan IKKE gi deg noen råd om endring av din medisinbruk. Dette må du ta opp med din fastlege.

Høydeskrekk

Ved å overvinne høydeskrekken, kan du oppleve en rekke positive effekter som bidrar til bedre velvære og livskvalitet.

 

Uten høydeskrekk opplever du …

Økt frihet og uavhengighet: Å bli kvitt høydeskrekken kan gi deg muligheten til å utforske høye steder og delta i aktiviteter som tidligere var begrenset av frykten. Dette kan føre til økt frihet og uavhengighet i hverdagen.

Bedre mental helse: Overvinning av høydeskrekk kan bidra til å redusere angst, stress og bekymring knyttet til høyder. Dette kan forbedre din generelle mentale helse og velvære.

Økt selvtillit: Å overvinne høydeskrekk kan styrke selvtilliten din og gi deg en følelse av mestring og kontroll over dine egne reaksjoner. Du vil føle deg mer selvsikker og i stand til å takle utfordringer knyttet til høyder.

Mulighet for nye opplevelser: Ved å eliminere høydeskrekken, åpner du opp for muligheten til å delta i spennende aktiviteter som fallskjermhopping, klatring eller tauren fra høye steder. Dette kan berike livet ditt med nye og spennende opplevelser.

Bedre fysisk helse: Overvinning av høydeskrekk kan føre til økt deltakelse i utendørsaktiviteter og trening som krever bevegelse i høyder, noe som kan bidra til bedre fysisk helse og velvære.

Flere muligheter i hverdagen: Høydeskrekk kan begrense deltakelse i visse aktiviteter, reiser eller jobbmuligheter som involverer høyder. Ved å bli kvitt denne frykten, vil du kunne utforske flere muligheter og oppleve mindre begrensning i hverdagen.

Hukommelse

God hukommelse er nyttig i mange aspekter av livet, inkludert læring, arbeid, sosiale relasjoner og daglige aktiviteter.

Les mer … tekst om hukommelse:

Ved å trene og opprettholde en god hukommelse kan du oppleve en rekke fordeler som kan ha positiv innvirkning på både personlig og profesjonell suksess.

Bedre læringsevne: En god hukommelse bidrar til bedre læringsevne ved å hjelpe deg med å huske og forstå informasjon mer effektivt. Dette kan være nyttig både i skole- og arbeidssammenheng.

Økt produktivitet: En god hukommelse kan bidra til økt produktivitet ved å redusere behovet for gjentatt gjennomgang av informasjon og øke effektiviteten i utførelsen av oppgaver.

Bedre problemløsningsevne: God hukommelse kan hjelpe deg med å trekke på tidligere erfaringer og kunnskap for å løse problemer og ta velinformerte beslutninger.

Økt selvtillit: Å ha en pålitelig hukommelse kan styrke selvtilliten din ved å gi deg trygghet i din evne til å huske viktig informasjon og utføre oppgaver effektivt.

Bedre kommunikasjonsevner: En god hukommelse kan forbedre dine kommunikasjonsevner ved å hjelpe deg med å huske detaljer, navn, fakta og historier som kan berike samtaler og relasjoner.

Økt kreativitet: God hukommelse kan stimulere kreativiteten din ved å tillate deg å trekke på tidligere erfaringer, ideer og kunnskap for å generere nye og innovative løsninger.

Redusert stress: En god hukommelse kan bidra til å redusere stress ved å gi deg trygghet i din evne til å huske viktig informasjon og oppgaver uten å føle deg overveldet.

Målsetting

Ved å ha gode målsettinger kan du oppnå en rekke fordeler som kan bidra til personlig vekst, suksess og tilfredshet i ulike områder av livet ditt.

 

Retning og fokus: Tydelige målsettinger gir retning og fokus i livet ditt ved å hjelpe deg med å identifisere hva som er viktig for deg og hva du ønsker å oppnå.

Motivasjon: Målsettinger kan være en kilde til motivasjon og drivkraft for å arbeide hardt og ta nødvendige skritt for å oppnå det du ønsker.

Målrettet handling: Gode målsettinger hjelper deg med å prioritere oppgaver og handle målbevisst for å nå dine ønskede resultater.

Mestring og selvutvikling: Å sette og nå mål kan bidra til økt mestring og selvtillit, da du opplever suksess og fremgang i dine bestrebelser.

Bedre planlegging og organisering: Målsettinger gir deg en ramme for planlegging og organisering av aktiviteter, slik at du kan arbeide mer effektivt mot dine mål.

Tidsbesparelse: Tydelige målsettinger kan bidra til å redusere tidssløsing ved å hjelpe deg med å fokusere på det som virkelig betyr noe for deg.

Bedre beslutningstaking: Gode målsettinger kan hjelpe deg med å ta mer informerte beslutninger ved å veilede deg i retning av dine ønskede resultater.

Følelse av prestasjon: Når du når dine mål, opplever du en følelse av prestasjon og tilfredshet som kan være svært motiverende.

 

Les mer

Mareritt

Mareritt er intense og skremmende drømmer som kan forårsake sterke følelser av frykt, angst, bekymring eller ubehag. Disse drømmene oppstår vanligvis under den raske øyebevegelsesfasen (REM-søvn) og kan være svært realistiske og levende. Mareritt kan inneholde skremmende situasjoner, truende figurer, farlige hendelser eller andre ubehagelige elementer som kan vekke deg fra søvnen og etterlate deg følelsesmessig påvirket.

 

Ved å jobbe med å eliminere mareritt og forbedre din søvnkvalitet, kan du oppnå en rekke fordeler som kan bidra til bedre fysisk og mental helse.

Bedre søvnkvalitet: Eliminering av mareritt kan forbedre søvnkvaliteten din ved å redusere forstyrrelser i søvnen og bidra til en mer avslappet og fredelig søvnopplevelse.

Redusert stress og angst: Mareritt kan være en kilde til stress, angst og emosjonell belastning. Å bli kvitt mareritt kan bidra til å redusere disse negative følelsene og forbedre din generelle mentale helse.

Økt velvære: Ved å eliminere mareritt kan du oppleve økt velvære og indre ro, da du ikke lenger blir plaget av skremmende og ubehagelige drømmer.

Bedre humør og mental helse: Reduksjon av mareritt kan ha en positiv innvirkning på ditt humør og mentale helse ved å gi deg en følelse av lettelse og komfort i søvnperioden.

Mer energi og våkenhet: En natt med uavbrutt søvn uten mareritt kan føre til økt energi, våkenhet og konsentrasjon i løpet av dagen.

Bedre mestringsstrategier: Å lære å håndtere og eliminere mareritt kan gi deg verdifulle mestringsstrategier for å takle stress, angst og andre utfordringer i livet.

Fremme god søvnhygiene: Å bli kvitt mareritt kan oppmuntre til god søvnhygienepraksis og bidra til å opprettholde sunne søvnvaner som er viktige for generell helse og velvære.

Motivasjonsmestring

Motivasjonsmestring refererer til evnen til å håndtere og regulere ens motivasjon for å oppnå mål og utføre oppgaver effektivt. Det innebærer å kunne opprettholde og øke motivasjonen over tid, selv når man møter utfordringer eller motgang.

Les mer

Ved å utvikle gode ferdigheter innen motivasjonsmestring kan man oppnå en rekke fordeler som kan bidra til økt suksess, trivsel og velvære i ulike områder av livet.

Økt produktivitet: Gjennom effektiv motivasjonsmestring kan man opprettholde høy produktivitet og oppnå målsettinger mer effektivt.

Bedre måloppnåelse: Evnen til å regulere og opprettholde motivasjonen kan bidra til å sikre at man når sine ønskede mål og oppnå suksess.

Økt selvdisiplin: Motivasjonsmestring kan hjelpe med å utvikle selvdisiplin og evnen til å holde seg fokusert på oppgaver og mål.

Styrket selvtillit: Når man mestrer motivasjonen, opplever man ofte en økning i selvtillit og troen på ens evner til å takle utfordringer.

Bedre stressmestring: Effektiv motivasjonsmestring kan bidra til bedre stresshåndtering ved å opprettholde positiv energi og fokus under pressede situasjoner.

Økt utholdenhet: Evnen til å regulere motivasjonen kan bidra til økt utholdenhet og evne til å fortsette å jobbe mot mål selv når det blir vanskelig.

Bedre livskvalitet: Å mestre motivasjonen kan føre til en økt følelse av tilfredshet, glede og oppfyllelse i livet, da man opplever suksess og fremgang.

Fremme av personlig vekst: Motivasjonsmestring kan være en kilde til personlig vekst og utvikling, da man lærer å takle utfordringer og oppnå ønskede resultater.

Negative tankemønstre

Å være overveldet av negative tankemønstre innebærer å oppleve en vedvarende strøm av negative og destruktive tanker som kan påvirke ens humør, selvfølelse og generelle velvære. Dette kan resultere i en følelse av angst, tristhet, bekymring, stress eller håpløshet.

 

Bedre mental helse: Eliminering av negative tankemønstre kan bidra til å redusere angst, stress og depresjon. Dette kan forbedre din generelle mentale helse og velvære.

Økt selvtillit: Når du ikke lenger lar deg styres av negative tanker, kan det styrke selvtilliten din. Du vil føle deg mer selvsikker og positiv i ulike situasjoner.

Bedre relasjoner: Negative tankemønstre kan påvirke hvordan du oppfatter og reagerer på andre mennesker. Ved å fjerne disse mønstrene, kan du styrke dine relasjoner og kommunikasjonsevner.

Økt produktivitet: Negative tanker kan være en kilde til selv-sabotasje og redusert motivasjon. Når du fjerner disse tankene, kan du oppleve økt produktivitet og evne til å takle utfordringer mer effektivt.

Bedre beslutningstaking: Negative tankemønstre kan påvirke måten du tar beslutninger på og hindre deg i å se situasjoner klart. Ved å fjerne disse mønstrene, kan du ta bedre informerte og mer rasjonelle beslutninger.

Økt livskvalitet: Å kvitte seg med negative tankemønstre kan bidra til en generell forbedring av livskvaliteten din. Du vil kunne oppleve mer glede, tilfredshet og optimisme i hverdagen.

Neglebiting

Neglebiting, også kjent som onykofagi, er en vanlig uvane der en person biter eller tygger på neglene sine. Dette kan omfatte å bite av neglebiter, neglebånd eller huden rundt neglene. Neglebiting betraktes vanligvis som en dårlig uvane eller en nervøs uvane, og det kan være vanskelig å bryte denne vanen på egenhånd.

 

Ved å kvitte deg med neglebiting, kan du oppleve en rekke positive fordeler som kan forbedre både fysisk helse, velvære og selvfølelse.

Bedre neglehelse: Ved å slutte å bite neglene, kan du opprettholde sunne og sterke negler som ikke er skadet av vanen.

Redusert risiko for infeksjoner: Neglebiting kan føre til sår og irritasjon rundt fingrene, noe som øker risikoen for infeksjoner. Ved å kvitte seg med denne vanen, kan du redusere faren for infeksjoner.

Bedre oral hygiene: Neglebiting overfører bakterier fra fingrene til munnen, noe som kan påvirke oral hygiene negativt. Ved å stoppe neglebiting, opprettholder du bedre munnhelse.

Forbedret estetikk: Sunne og velstelte negler gir et mer estetisk tiltalende utseende enn negler som er skadet av neglebiting.

Økt selvtillit: Å kvitte seg med neglebiting kan bidra til økt selvtillit og selvfølelse, da du ikke lenger vil føle deg flau eller bekymret over tilstanden på neglene dine.

Bedre sosialt samspill: Synlig neglebiting kan være uakseptabelt eller pinlig i sosiale situasjoner. Ved å stoppe neglebiting, kan du føle deg mer komfortabel og trygg i sosiale settinger.

Redusert stress: Å bryte en dårlig vane som neglebiting kan bidra til å redusere stressnivået og øke følelsen av kontroll over dine vaner og handlinger.

Presentasjonsangst

Presentasjonsangst, også kjent som sceneskrekk, er en type sosial angst som oppstår i forbindelse med å holde en offentlig tale, presentasjon eller opptreden foran en gruppe mennesker. Personer som opplever presentasjonsangst kan føle intens frykt, nervøsitet eller ubehag før, under eller etter en presentasjonssituasjon.

 

Ved å kvitte seg med presentasjonsangst, kan man oppnå en rekke fordeler som kan bidra til bedre karriereutsikter, personlig vekst og velvære.

Økt selvtillit: Ved å overvinne presentasjonsangst kan du styrke din selvtillit og føle deg mer trygg i deg selv og dine evner til å kommunisere effektivt foran en gruppe mennesker.

Bedre karrieremuligheter: Å kunne holde en god presentasjon uten å bli overveldet av angst kan åpne dørene for bedre karrieremuligheter, da effektive kommunikasjonsevner er etterspurt i mange yrker.

Bedre kommunikasjonsevner: Å håndtere presentasjonsangst kan forbedre dine generelle kommunikasjonsevner, både i profesjonelle og personlige situasjoner.

Økt profesjonell troverdighet: Evnen til å holde en overbevisende presentasjon uten synlig tegn på angst kan øke din profesjonelle troverdighet og tillit blant kolleger, sjefer og kunder.

Redusert stress og angst: Å kvitte seg med presentasjonsangst kan bidra til å redusere stressnivået og angstrelaterte symptomer knyttet til offentlige taler og presentasjoner.

Bedre mulighet for personlig vekst: Å overvinne presentasjonsangst kan være en kraftig læringsopplevelse som kan bidra til personlig vekst, selvtillit og mestring av utfordringer.

Økt glede og tilfredshet: Å kunne holde en vellykket presentasjon uten å bli plaget av angst kan føre til økt glede, tilfredshet og stolthet over ens prestasjon.

Prestasjonsangst

Prestasjonsangst er en form for angst eller frykt som oppstår i forbindelse med å utføre eller prestere i en bestemt situasjon der man blir vurdert eller bedømt av andre. Denne typen angst oppstår ofte i situasjoner der man føler press for å prestere godt, enten det er på jobb, skole, idrett, kunstneriske aktiviteter eller andre områder.

 

Ved å kvitte seg med prestasjonsangst, oppnår man en rekke fordeler som kan bidra til økt selvtillit, bedre prestasjoner og generell trivsel i ulike situasjoner som krever en form for prestasjon eller evaluering.

Økt selvtillit: Ved å overvinne prestasjonsangst kan du styrke din selvtillit og tro på dine egne evner til å prestere godt i ulike situasjoner.

Bedre prestasjoner: Uten prestasjonsangst kan du fokusere bedre på oppgaven foran deg og utføre på ditt beste, noe som kan føre til bedre prestasjoner og resultater.

Redusert stress: Å fjerne prestasjonsangst kan bidra til å redusere stressnivået og angstrelaterte symptomer knyttet til utfordrende situasjoner.

Økt fokus og konsentrasjon: Uten distraksjonene fra angst og frykt, kan du opprettholde bedre fokus og konsentrasjon på oppgaven foran deg.

Bedre helse og velvære: Å håndtere prestasjonsangst kan bidra til bedre mental helse, velvære og generell trivsel.

Økt glede og tilfredshet: Når du klarer å prestere godt uten å bli plaget av angst, kan det føre til økt glede, tilfredshet og stolthet over dine egne prestasjoner.

Bedre karrieremuligheter: Å kunne håndtere prestasjonssituasjoner uten angst kan åpne dører for bedre karriereutvikling og suksess i ulike områder av livet.

Rødming

Rødming, også kjent som blussing eller erytem, er en fysiologisk reaksjon der huden på ansiktet, halsen eller brystet blir rød eller varm på grunn av en økning i blodgjennomstrømning til overflaten av huden. Rødming oppstår vanligvis som en reaksjon på følelser som flauhet, skam, nervøsitet, sinne, spenning eller pinlige situasjoner.

 

Ved å bli kvitt, eller redusere rødming, kan en person oppnå flere fordeler som kan forbedre deres velvære, selvtillit og sosiale interaksjoner.

Økt selvtillit: Ved å redusere rødming kan en person oppleve økt selvtillit og føle seg mer komfortabel i sosiale situasjoner.

Redusert sosial angst: Rødming kan være knyttet til sosial angst og flauhet. Å bli kvitt rødming kan bidra til å redusere sosial angst og bekymringer knyttet til å bli rød i visse situasjoner.

Bedre sosiale relasjoner: Når rødming ikke lenger er en bekymring, kan en person føle seg mer avslappet og trygg i sosiale interaksjoner, noe som kan forbedre sosiale relasjoner.

Økt komfort i offentlige situasjoner: Å unngå rødming kan gjøre det lettere å håndtere offentlige situasjoner som presentasjoner, jobbintervjuer eller møter.

Bedre mental helse: Å redusere rødming kan føre til bedre mental helse og velvære, da en person kan oppleve mindre stress og angst knyttet til denne fysiske reaksjonen.

Økt selvbevissthet: Når rødming ikke lenger er et problem, kan en person oppleve økt selvbevissthet og aksept av sin egen kropp og fysiske reaksjoner.

Bedre livskvalitet: Å bli kvitt rødming kan bidra til bedre livskvalitet ved å redusere bekymringer og ubehag knyttet til denne fysiske reaksjonen.

Røyke/snus kutt (2-3)

Ronny Hansen (kjent fra flere TV-opptredener) tilbyr behandling på kontor eller online – med samme høye suksessrate (93%). Dermed kan du bli røykfri/snusfri – uansett hvor du befinner deg.

Les mer

Seksuelle utfordringer / bedre ytelse

Seksuelle utfordringer refererer til en rekke vanskeligheter eller problemer som en person kan oppleve i forbindelse med deres seksuelle helse, lyst, funksjon eller tilfredshet.

 

Ved å søke hjelp fra helsepersonell, terapeuter eller sexologer for å håndtere og løse seksuelle utfordringer, kan en person oppnå en rekke fordeler som kan forbedre deres generelle velvære, relasjoner og livskvalitet. Det er viktig å være åpen og ærlig om seksuelle problemer for å kunne få riktig støtte og behandling.

Forbedret seksuell helse: Ved å løse seksuelle utfordringer kan en person oppleve bedre seksuell helse, lyst og tilfredshet.

Økt intimitet og tilknytning: Å overvinne seksuelle utfordringer kan bidra til å styrke intimiteten og tilknytningen i forholdet til partneren.

Bedre selvtillit: Å håndtere og løse seksuelle problemer kan føre til økt selvtillit og velvære.

Redusert stress og angst: Å bli kvitt seksuelle utfordringer kan bidra til å redusere stress, angst og bekymringer knyttet til seksualitet.

Bedre kommunikasjon: Å adressere seksuelle utfordringer kan forbedre kommunikasjonen om seksualitet og behov med partneren.

Økt glede og tilfredshet: Å oppnå bedre seksuell helse kan føre til økt glede, tilfredshet og lykke i livet generelt.

Bedre fysisk helse: Noen seksuelle problemer kan være knyttet til underliggende fysiske helseproblemer. Ved å håndtere disse utfordringene, kan en person oppnå bedre fysisk helse.

Økt forståelse av egen kropp og seksualitet: Å jobbe med og løse seksuelle utfordringer kan bidra til økt forståelse av egen kropp, behov og seksualitet.

Selvtillit

Lav selvtillit refererer til en mangel på tro på ens egne evner og potensial. En person med lav selvtillit kan ha negative tanker om seg selv, tvile på sine ferdigheter og føle seg utilstrekkelig eller mindreverdig i forhold til andre.

 

Ved å styrke selvtilliten kan en person oppnå en rekke fordeler som kan forbedre deres generelle velvære, relasjoner og livskvalitet.

Økt selvfølelse: Selv om det er forskjell på selvfølelse og selvtillit kan en person oppleve økt selvfølelse og tro på sine egne evner og verdier.

Bedre mental helse: Å forbedre selvtilliten kan bidra til bedre mental helse, redusere stress, angst og depresjon knyttet til negative tanker om seg selv.

Økt selvtillit: En sterkere selvtillit kan føre til økt selvtillit, som kan hjelpe en person til å takle utfordringer og ta på seg nye oppgaver med tillit.

Bedre relasjoner: Økt selvtillit kan forbedre relasjonene med andre, da en person som føler seg tryggere på seg selv, kan kommunisere bedre og etablere sunne grenser i relasjoner.

Økt motivasjon og initiativ: Med økt selvtillit kan en person være mer motivert til å forfølge mål, ta initiativ og ta ansvar for sitt eget liv.

Bedre livskvalitet: Å bli kvitt lav selvtillit kan føre til bedre livskvalitet, økt glede og tilfredshet med seg selv og livet generelt.

Større evne til å takle utfordringer: Med økt selvtillit er en person bedre rustet til å takle utfordringer, motgang og stressende situasjoner på en mer konstruktiv måte.

Sengevæting

Sengevæting, også kjent som enurese, er en tilstand der en person utilsiktet urinerer i sengen mens de sover. Dette kan skje både om natten (nattlig enurese) og om dagen (dagtid enurese). Sengevæting er vanlig hos barn, men det kan også forekomme hos voksne.

 

Forbedret søvnkvalitet: Å unngå sengevæting kan føre til bedre søvnkvalitet for både barn og voksne, da man ikke blir vekket av våte senger om natten.

Økt selvtillit: Å bli kvitt sengevæting kan bidra til å øke selvtilliten og selvfølelsen til personen, spesielt for barn som kan føle seg flau eller skamfull over å oppleve enurese.

Bedre søvnhygiene: Ved å håndtere og løse problemet med sengevæting, kan man etablere bedre søvnhygiene og rutiner som kan være gunstige for generell helse og velvære.

Redusert stress: Å eliminere sengevæting kan bidra til å redusere stressnivået hos både den som opplever enurese og eventuelle omsorgspersoner, da det kan være en bekymring som påvirker dagliglivet.

Unngå komplikasjoner: Langvarig sengevæting kan i noen tilfeller være et tegn på underliggende helseproblemer. Ved å bli kvitt sengevætingen kan man unngå eventuelle komplikasjoner knyttet til slike tilstander.

Flere sosiale aktiviteter: Mange barn kvir seg for å ha overnattingsbesøk, eller å dra på overnattingsbesøk til andre, av frykt for at deres sengevæting skal oppdages.

 

Det er viktig å søke råd fra helsepersonell for å finne årsaken til sengevæting.

Sorg/tap (2-4)

Sorg er en naturlig del av livet. Men når sorgen vedvarer over tid, og du føler at livet stopper opp – da trenger du hjelpe til å komme videre.

Sportsprestasjoner – sportshypnose (3-4)

Forskning viser med all tydelighet at sportsprestasjoner har like mye med mentale ferdigheter å gjøre som med fysiske. Derfor bruker de fleste av de aller beste idrettsutøverne i verden mental trening. Med hypnose trener vi opp disse mentale ferdighetene. Dette kan dermed bidra til å forbedre fysisk utførelse.

Det å kunne yte sitt beste i konkurransesituasjoner er ikke alltid like enkelt som på trening. Kunnskapen og ferdighetene er tilstede, men ulike mentale mekanismer spiller inn og hindrer utøveren i å ta ut sitt fulle potensiale.

Sportshypnose kan bidra positivt på følgende områder:

– Styrking av selvtillit
– Ustabile prestasjoner til tross for god fysisk form
– Frykthåndtering
– Skjerping av fokus
– Forbedre mental styrke
– Tro på egne ferdigheter
– Kontroll av negative følelser (mange røde kort er utdelt pga. manglende kontroll av negative følelser)
– Konkurranseforberedelser
– Evnen til å stenge ut negative ytre faktorer som ikke kan påvirkes likevel (bedre fokus)
– Ytelsesforbedring
– Håndtering av stress
– Kontroll av tenningsnivå
– Manglende motivasjon
– Fjerning av mentale barrierer som gjør seg gjeldende i konkurransesituasjoner
Sportshypnose kan hjelpe alle, uansett eksisterende ferdighetsnivå – fra unge håpefulle til toppidrettsutøvere.

Trøstespising (2-4)

Er du en av de mange som tyr til mat når du trenger å trøste deg selv? Selv om du vet at dette er en kortvarig gevinst, med potensielt langvarige negative konsekvenser. Da trenger du hjelp til å endre ditt sinns holdning til slik trøst.

Og mye, mye annet

Tallene i parentes angir det som er normalt antall timer vi bruker for å hjelpe med det aktuelle problemet. Avvik kan forekomme. Dersom ingen tall er angitt indikerer dette at timetallet for dette problemet er mer individuelt. Dette betyr imidlertid ikke at det nødvendigvis kreves mange timer.

* Dersom du har en lang historikk av depresjon, og går til psykiatrisk behandling, er det mulig vi ikke kan hjelpe deg. Ta kontakt for å høre om det er noe vi kan gjøre for deg

** Hodepine kan være et tegn på at du trenger medisinsk undersøkelse. Dette bør du sjekke via din fastlege før du kontakter oss

*** Som for hodepine. Smerter er kroppens varslingssystem om at noe er galt. Du bør få undersøkt årsaken til smertene før du kontakter oss

**** Vi kan ikke hjelpe deg med selve sykdommen. I svært mange tilfeller skyldes årsaken til sykdommer uforløste emosjonelle opplevelser/traumer. Disse kan vi hjelpe deg med.

Spørsmål og svar

Hva er hypnoterapi?

Hypnoterapi kan til en viss grad sammenlignes med meditasjon. Du er i en meget avslappet tilstand. Din bevissthet er endret, og ditt ubevisste sinn er mer mottagelig for det som blir sagt til deg. Men kun så lenge du selv aksepterer det som blir sagt, og du er villig til å lytte og slappe av. Du har hele tilden full kontroll over terapiforløpet.

Hva er EFT?

EFT, eller psykologisk akupunktur (uten bruk av nåler) eller emosjonell frigjørings-teknikk, står for Emotional Freedom Techniques. Det er basert på en 5000 år gammel tradisjon – akupressur. Det bygger samtidig på at kroppen har en del energikretser, eller meridianer. Medisinsk forskning bekrefter dette.

EFTs grunnsetning sier at: «Årsaken til alle negative følelser skyldes forstyrrelser i kroppens energisystem». Alle reaksjoner, følelser og svært mange fysiske symptomer kan adresseres ved å balansere det menneskelige energisystem vha EFT.

Når energisystemet er blitt balansert (forstyrrelser fjernet), forsvinner ofte problemet (depresjon, engstelser blir nøytralisert og fysiske smerter og problemer lindret eller fjernet).

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved at man banker lett på energipunktene, mens man mentalt «har kontakt» med problemet, og dermed stiller energisystemet inn på det som er problematisk – med det resultat at energien din balanseres i forhold til det som har vært ditt problem/utfordring.

Er det fare for negative bivirkninger?

Sammenlignet med mange andre behandlngsprosesser, er EFT meget behagelig og varsom. Den har ikke bivirkninger, fordi det ikke benyttes:

  • kirurgiske inngrep
  • nåler
  • piller eller kjemikalier
  • manipulering av kroppen

Kontakt oss